ΒΙΔΑΚΗΣ Α.Ε.

Διεύθυνση : ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 60
Τ.Κ. : 32504
Πόλη : ΚΑΒΑΛΑ
Τηλέφωνο : 2510 835048