ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ&Α Ο.Ε.

Διεύθυνση : ΑΘΗΝΑΣ 25
Τ.Κ. : 10554
Πόλη : ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3210542