ΑΓΙΑΣΣΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διεύθυνση : ΣΑΜΟΥ 2
Τ.Κ. : 15233
Πόλη : ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τηλέφωνο : 2106834647