ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Θ-ΤΖΕΛΟΣ Α ΟΕ

Διεύθυνση : 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 131
Τ.Κ. : 56224
Πόλη : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΟΣΜΟΣ
Τηλέφωνο : 2310 654074