ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Θ-ΤΖΕΛΟΣ Α ΟΕ

Διεύθυνση : ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 32α
Τ.Κ. : 55132
Πόλη : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο : 2310449851